Каква специалност да избера за висше учебно заведение

Коя специалност е предпочитана, модена и предлага най-голям шанс за реализация днес. Това е един от важните въпроси, който си задава всеки кандидат студент.

Истината е, че съществуват „мега“ специалности, които се появяват веднъж на всеки 3-4 години и те поглъщат голяма част от кандидатите за конкретния учебен период. Казано с други думи целият випуск.

Трябва да е добре известно и, че професионални направления има в един голям спектър. И докато рейтинговата система сочи, че студенти са разпределени небалансирано в направленията, а по данни едната половина или 50% са съсредоточени към направления и професионални специалности, сред които:

„Икономика”, „Право”, „Администрация и управление”, „Туризъм“, „Педагогика“, „Комуникационна и компютърна техника“.

По данни от изминалите години сред най-предпочитаните специалности за висше образование сред студентите у нас, биват избирани специалности, както следва:

Най-много студенти има в сферата на „Икономика”. Там попадат 1/ от всички учащи. След тях се нарежда направление за професионално обучение в специалности свързани с:

„Администрация и управление”. Тук цифрата сочи 11% от всички студенти и за кандидатстващите в специалност „Право” направлението %. За желаещите да следват инженерните специалности, цифрата драстично пада и е около 14%. Тези цифри и данни могат да наведат експертите и към по-задълбочени размисли дали нещата се свеждат до по-голям интерес на студентите към конкретните специалности или за него можем да говорим единствено от цялостната картина и стремежа на младите да подобрят картината в страната.

За избора на специалност в университет в България е добре и да се направи проучване, не само на база образователната система и пазара на търсене и предлагане в страната. Проучването трябва да обхване и други страни от ЕС, както и университетите в Европа.

Като цяло образователната система и предпочитанията към дадени специалности могат да са като нож с две остриета, поради факта, че в направления, където най-силно се кандидатства и се проявява най-голям интерес качеството на образование драстично спада. Последното води до неквалифицирани кадри, неадекватна институционална програмна структура за висшето образование; специфика на социално-икономическо развитие и т.н.