Инфо за портала

В този сайт ще намерите интересна инфомрация за качеството на образованието в университетите и разлини методи на оценка.