Висше образование в България

Какво обещава образованието у нас днес. Висшите учебни заведения в страната могат ли да осигурят нужното образование, съобразявайки конкурентността на световния пазар. На къде да се насочим в кандидатстване – университет в България, университети в Европа, университети в САЩ; Можем ли да си позволим образованието извън страната и още десетки въпроси си задават млади и техните родители, днес изправени на прага на рейтинговата система за висши училища.

Рейтинговата система представя много повече от това, което в 90% от случаите виждаме на пръв поглед. Тя е информационен източник, а наред с това и функционира като своеобразен рикошет при опит за премълчаване на неудобни истини. Въпреки всичко образователната система днес в България може да бъде разгледана главно под два аспекта и те са свързани с тенденции и проблеми.

Кои тук са добрите новини и какво може да очакваме от университетите в България, какви са положителните резултати и тенденциите за тях?

Безспорен е факта, че следване във висше училище е свързано с голяма „инжекция“ лични инвестиции, от които усилия, финансови средства и време. Сега „Рейтинговата система“ за образование от университет, за пореден път потвърждава, че инвестицията в следване е оправдана и има големи шансове да бъде възвърната изцяло.

За обективен индикатор може да се разгледа нивото на безработица и доходи на завършили висше

Образование днес. Статистики са направени от данни на Регистъра на осигурени лица в НОИ; заведените трудови договори.

Статистиките, които се правят имат за цел да представят каква част от хората, завършили висше образование без значение на специалността си във ВУЗ имат по-висок доход от средния за страната; този доход надвишава средната работна заплата или регистъра на безработни с висше образование е по-голям.

Като цяло повече от явно е, че икономическа криза може да се отрази пагубно във всеки сектор, затова и по отношение висшето образование в България, не са много по-розови. И въпреки това смисъл в него има за всеки колебаещ се и двоумящ къде да кандидатства нека направи реална съпоставка на финансовите си възможности, на познанията си по чужд език, на предпоставките за реализация след завършването на висшето образование и спрямо пазара на труда и едва тогава да пристъпи към действие.